Hoorn (feb 2007)

Lieve lezer(essen)s van mijn wandelavonturen,

Geen wandelavontuur? Nee, dat is het slechte nieuws. Nu het goede nieuws, hier volgt een verslag in telegramstijl van onze stadswandeling door:

Hoorn
zaterdag 10 februari 2007


Het Sint Pietersklooster dateert uit 1457 en is in 1577 in gebruik genomen als oudemannenhuis. De huidige voorgevel is uit 1692 toen de kloosterkerk werd afgebroken en vervangen door woningen.1. Pietersklooster Op de voorgevel staan de wapenschilden van enkele burgemeesters en regenten en tevens het stadswapen met de eenhoorn.2. Eenhoorn Twee huizen met 17e eeuwse trapgevels.3. Trapgevels Het Claes Stapelhofje.4. Stapelhofje5. Stapelhofje6. Stapelhofje Een van de oudst gedateerde woonhuizen in Hoorn uit 1593.7. Huis De voormalige Doopsgezinde kerk uit 1865, momenteel is hier een winkel gevestigd.8. Winkel Hoekpand uit de 17e eeuw. Op de gevelsteen staat: ‘IN DIE ROHAEN’, oftewel: In de rode haan’. In dit huis was vroeger een detachement van de brandweer gehuisvest.9. Hoekpand10. Rode haan De Ramen.11. Ramen12. Ramen De Evangelisch Lutherse kerk uit 1769.13. Kerk Het Statenlogement met een dubbele trapgevel uit de periode van de Hollandsche renaissance uit 1613. Tot 1796 heeft dit gebouw gediend als logeergebouw voor het College van Gecommitteerde Raden, dat was samengesteld uit de vertegenwoordigers van de zeven steden van West-Friesland.14. Statenlogement15. DeurDe wapens van die steden staan op de voorgevel. Op de top van beide trapgevels staan twee beelden van de toenmalige stadhouder prins Maurits. In 1796 is het College van Gecommitteerde Raden opgeheven. Het Statenlogement heeft tot 1977 dienst gedaan als stadhuis.16. Wapens Poseidon en Amphitrite, de mythologische god en godin van de zee vergezeld van twee dolfijnen.17. Poseidon De grote kerk uit 1883, momenteel in gebruik als… warenhuis. Het is bijna niet te geloven!18. Grote kerk19. Grote kerk20. Grote kerk21. Grote kerk Het Sint Jans Gasthuis uit 1563. Dit is een van de best bewaard gebleven en mooiste gebouwen van ons land uit de vroeg-renaissanceperiode.22. GasthuisBoven de gevelsteen met jaartal bevindt zich het beeld van Johannes de Doper. Het gebouw is ruim drie eeuwen gebruikt als ziekenhuis. Later werd er boter verhandeld, zodat het ook bekend staat als de Boterhal. Thans is het een expositieruimte.23. Doper Een pand met een halsgevel uit 1660.24. Halsgevel De voormalige kaasmarkt van Hoorn, genaamd de Rode Steen.25. Kaasmarkt Het Statencollege uit 1632, thans het Westfries Museum. Het gebouw met de grote barokgevel heeft op de voorgevel het wapen van Oranje Nassau staan en iets lager het wapen van West-Friesland. Tevens op de geveltrappen van links naar rechts de wapens van de zeven steden van West-Friesland en het vroegere Hollands Noorderkwartier.26. Coen27. Statencollege28. Statencollege29. Rode steen De Waag gebouwd in 1609 door Hendrick de Keyser. Hier werden onder controle van de stadsoverheid tegen betaling goederen gewogen.30. De Waag Gevelsteen Grote Oost 2, die refereert aan de vroegere Kaasmarkt.31. Gevelsteen De Appelhaven (of is dit de Bierkade?).32. Appelhaven Op Bierkade nummer 2 bevindt zich het vroegere pakhuis: Londen. Een gevelsteen herinnert aan de voormalige activiteiten.33. Londen De Hoofdtoren uit 1532 is een oude verdedigingstoren en één van de bekendste monumenten van Hoorn.34. Hoofdtoren35. Hoofdtoren Het monument ter herinnering aan ‘De Scheepsjongens van Bontekoe’.36. Bontekoe De achterzijde van de Hoofdtoren.37. Hoofdtoren Detail achterzijde Hoofdtoren.38. Hoofdtoren De Bossuhuizen. Tot ons geluk mogen we even binnen kijken, wel heel bijzonder!39. Bossuhuizen40. Bossuhuizen41. Bossuhuizen42. Bossuhuizen43. Bossuhuizen De Oosterpoort uit 1578 en de enig overgebleven stadspoort van de vijf die Hoorn verdedigden. Het huisje op de poort is van 1601.44. OosterpoortDe Maria- of Kruittoren.45. Maria-46. Maria- De Maria of Noorderkerk.47. Mariakerk48. Mariakerk Boven de deur staat: ‘ Hic meta dolores’, ofwel: ‘Hier is het einde der smart’.49. Mariakerk Tevens einde van deze wandeling.